Termeni și condiții de utilizare a website-ului www.vacante-auhero.ro

Acest document se referă la condițiile în care poate fi utilizat website-ul www.vacante-auhero.ro

Accesând sau utilizând website-ul www.vacante-auhero.ro, sunteți de acord cu Termenii și condițiile de mai jos. Termenii și condițiile se aplică tuturor utilizatorilor website-ului. Acest website este deținut și administrat de S.C. AUHERO S.R.L.

I.Drepturile utilizatorului

1.1.Utilizatorul www.vacante-auhero.ro are dreptul să vizualizeze website-ul pe monitorul calculatorului, să tiparească părți ale conținutului website-ului pe suport de hârtie și să salveze pagini în format electronic doar în scopuri personale, non-comerciale.

II.Obligatiile utilizatorului www.vacante-auhero.ro

2.1.Sunteți de acord să respectați următoarele obligații incluzând (fără a se limita):

2.1.1.Aveți responsabilitatea financiară pentru toate tranzacțiile efectuate în contul sau în numele dumneavoastră .

2.1.2.Aveți vârsta peste 18 ani și capacitatea legala de a iniția acțiuni juridice.

2.1.3.Garantați veridicitatea datelor furnizate despre dumeavoastră sau membrii familiei dumeavoastră.

2.1.4.Nu veți utiliza website-ul în scopuri speculative, nu veti genera rezevări false sau frauduloase.

2.1.5.Nu veți transmite materiale politice, pornografice, rasiste sau alte materiale care contravin legii.

2.1.6.Nu veți altera, copia, transmite, distribui, vinde, afișa, licenția sau reproduce conținutul website-ului cu excepția utilizării în scop personal și necomercial a unei singure copii a informației conținută în website.

2.1.7.Utilizatorul www.vacante-auhero.ro nu are dreptul să folosească (în forma existenta sau modificata) în scop comercial conținutul website-ului.

2.1.8.Utilizatorul www.vacante-auhero.ro nu are dreptul să înlăture notificarea despre drepturile de autor și/sau marca înregistrată de pe copiile conținutului. Copiile vor fi făcute doar conform Termenilor de utilizare.

2.1.9.Utilizatorul www.vacante-auhero.ro nu are dreptul de a crea baze de date sau manuale prin descărcarea pagina cu pagina a conținutului website-ului.

2.1.10.Solicitările privind republicarea sau redistribuirea de conținut vor fi adresate către  S.C. AUHERO S.R.L. la adresa de e-mail: info@vacante-auhero.ro.

2.2.AUHERO poate trimite orice comunicări și/sau notificări la adresa comunicata de utilizator sau la orice adresă de fax sau email a utilizatorului/comunicată în orice fel de utilizator. Prin accesarea acestui website și/sau a oricărei pagini de pe website și/sau prin accesarea și/sau folosirea in orice mod a oricărei informații de pe website, indiferent de modalitatea de accesare și/sau folosire, și/sau prin exprimarea oricărei intenții de contractare și/sau utilizare a oricărui serviciu/pachet de servicii turistice, inclusiv prin efectuarea unei rezervări, utilizatorul declara că nu este în stare de nevoie, că are cunoștințele necesare și experienta necesară pentru a întelege prezenții Termeni și condiții și declară că nu sunt îndeplinite condițiile pentru aplicarea leziunii.

2.3.Oricare și toate comunicările trimise de AUHERO sunt private și confidențiale, pot conține drepturi de autor, pot fi protejate legal sau în alt mod împotriva dezvăluirii. Dacă nu sunteți destinatarul care trebuie să primească aceste comunicări, sunteți notificat prin prezenta că orice dezvăluire, copiere, distribuire sau folosirea în alt mod, sau inițierea oricărei acțiuni bazată pe conținutul oricărei informații din acest comunicări este strict interzisă și poate fi ilegală. Dacă nu sunteți destinatarul care trebuie să primească acest comunicări, vă rugăm să stergeți imediat aceste comunicări și oricare din fișierele atașate acestuia, să nu le deschideți, copiați, păstrați sau folosiți în orice alt mod pe acestea și nici o parte a acestora, în nici un scop, să nu dezvăluiți în totalitate și/sau în parte conținutul acestora și vă rugam să telefonați către sau să notificați expeditorul imediat, returnând comunicarea.

III.Condițiile generale de rezervare și achiziționare servicii pe www.vacante-auhero.ro

3.1.Orice rezervare efectuată pe website va fi considerată drept intenția dumeavoastră, de a achiziționa un anumit produs sau serviciu turistic de la Furnizor. Dacă cererea dumeavoastră va fi acceptată, veți primi un e-mail de confirmare de la www.vacante-auhero.ro și va intra în vigoare  Contractul cu  turistul.

3.2.Orice acțiuni (rezervări pachete turistice, rezervări sau emitere bilete de avion, rezervări hoteliere, emitere vouchere de călătorie) ce necesită intervenție umană se vor face doar în intervalul 9:00-18:00, de Luni până Vineri, cu excepția sărbătorilor legale.

3.3.Toate serviciile turistice publicate pe website sunt în functie de disponibilitatea Furnizorilor. Termenii și Conditiile Furnizorului (inclusiv regulile de transport al pasagerilor impus de liniile aeriene) se vor aplica adițional Termenilor și conditiilor acestui website.

3.4.Termenii Furnizorilor pot include prevederi referitoare la diferite proceduri de plată, obligații, anulări, modificări ale rezervărilor și restituiri de bani (dacă este cazul) ori restricții de altă natură. Unele companii aeriene pot impune taxe suplimentare.  AUHERO nu este responsabilă pentru costurile care pot să apara în momentul transferurilor de la un aeroport/terminal la altul. De asemenea unele hoteluri pot colecta diferite taxe locale.

3.5.În momentul navigării dumeavoastră pe website, veți putea observa referiri la diferite condiții aplicabile ofertelor speciale. Vă rugam să cititi cu atenție acești Termeni și condiții și să luați legătura cu  AUHERO pentru detalii complete.

IV.Anulări/Modificări

4.1.Anularea sau modificarea serviciului rezervat sau achiziționat se va face în functie de Termenii și Conditiile fiecărui Furnizor. În cazul în care doriți anularea sau modificarea unui serviciu rezervat sau achiziționat, este responsabilitatea dumeavoastră de a informa în scris sau telefonic despre intențiile dumeavoastră.

4.2.În anumite cazuri este posibil să nu puteți anula/modifica anumite servicii turistice sau va trebui să respectați anumite cerințe pentru aceste acțiuni.

4.3.AUHERO sau Furnizorul acceptă toate formele de cereri scrise. AUHERO sau Furnizorul nu pot anula/modifica serviciul turistic înainte de a primi cererea dumeavoastră ferma. Puteți anula rezervarea dumeavoastră prin intermediul website-ului în concordanță cu Termenii și condițiile Furnizorului.

4.4.În eventualitatea modificării unei rezervari (incluziv, dar fără a se limita, anulări, restituiri de sume, schimbări de nume),  AUHERO își rezervă dreptul de a aplica anumite taxe pentru a acoperi costurile administrative care pot rezulta din această acțiune. Aceste taxe difera față de taxele impuse direct de către Furnizor.

V.Plata

5.1.Nu se acceptă alte modalități de plata în afara celor prezentate pe website și nu ne asumam nici o responsabilitate pentru sumele de bani trimise prin curierat.

5.2.În funcție de Termenii și de condițiile impuse de hoteluri, la momentul rezervării vi se poate cere plata integrală sau parțială a serviciului rezervat, iar plata va fi efectuată în contul AUHERO sau al reprezentantului acestuia.

5.3.În anumite cazuri, detaliile cărții dumeavoastră de credit pot fi transferate către Furnizor. Furnizorul în cauza va prelua plățile pentru rezervările dumneavoastră.

5.4.Plățile pentru hoteluri sunt efectuate în concordanță cu paragraful de mai sus.

5.5. AUHERO sau Furnizorul nu își asumă nici o obligație de a emite biletele, voucher-ul sau alte documente de călătorie în cazul neplății integrale a serviciilor comandate. În orice situatie, sunteți responsabil pentru plata sumelor aferente servciilor turistice comandate.

5.6. AUHERO sau Furnizorul își rezervă dreptul de a încasa suplimentar orice taxe (sau comisioane) care pot să apară la momentul rezervărilor. În acest caz veți fi informat despre comisioanele aplicabile. AUHERO își rezervă dreptul de a transfera costurile generate de penalizările de charge back.

VI.Drepturi de proprietate intelectuală

6.1.Materialele prezentate în cadrul website-ului www.vacante-auhero.ro și eventualele informații transmise prin intermediul poștei electronice sunt proprietatea S.C. AUHERO S.R.L. sau a partenerilor săi din acest proiect, după caz, și sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi de marcă și alte drepturi de proprietate intelectuală.

VII.Prelucrarea datelor cu caracter personal

7.1.Prin acordul dumeavoastră exprimat prin accesarea și utilizarea www.vacante-auhero.ro, datele cu caracter personal și orice alte informații furnizate de dumeavoastră pot fi prelucrate și utilizate de S.C. AUHERO S.R.L. în orice activități și scopuri legate de marketing și în scopul realizării de baze de date și utilizarea acestora oricare ar fi ele.

7.2.Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, în privința acestui website, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră ori o altă persoană sunt administrate, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, de către S.C. AUHERO S.R.L., operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.  Scopul colectării datelor este: furnizarea de bunuri și servicii, promovarea de servicii și produse adresate direct clienților persoane fizice și promovării ofertelor prin mijloace de marketing direct.

7.3.Sunteti obligat(ă) să furnizați unele dintre aceste date (indicate explicit în anumite pagini din website) și puteți în mod opțional să furnizați alte informații suplimentare (indicate în anumite pagini din website), toate aceste informații fiind necesare pentru furnizarea de bunuri și servicii. Refuzul furnizării informațiilor obligatorii de către dumeavoastră determină imposibilitatea accesării serviciilor unde v-au fost solicitate informațiile obligatorii respective.

7.4.Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: angajații și anumiți colaboratori  și parteneri ai S.C. AUHERO S.R.L. care furnizează servicii turistice, care se ocupă de furnizarea și de întreținerea infrastructurii legate de serviciile pe internet oferite pe acest website, precum și anumite categorii de utilizatori ai serviciilor pe internet, în funcție de condițiile de utilizare ale fiecarui serviciu.

7.5.Putem furniza unor terți informații de ordin general referitoare la vânzări, trafic în website precum și alte informatii, însă aceste statistici nu vor conține date cu caracter personal. Acest website poate utiliza tehnologii care ne permit colectarea anumitor informații cu caracter tehnic despre dumneavoastră: adresa de Internet, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, informații despre traficul realizat de dumneavoastră prin website-ul nostru. Toate aceste informații colectate de AUHERO prin intermediul www.vacante-auhero.ro au scopul de a ajuta la îmbunătățirea serviciilor oferite de website, dar și a serviciilor Agenției.

7.6.Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite terților fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii, precum și cu privire la fraudele la plată , în conformitate cu dispozițiile Legii 656/2002.

7.7.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la S.C.  AUHERO S.R.L. la adresa: str. Trapezului, nr. 2A, bl. M29G, sc. 1, et. 1, ap. 5, sector 3,   București. Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

7.8.Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor personale se supune legislației române în vigoare. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul AUHERO. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată de competența instanței judecătorești din aceeași structură administrativă cu sediul AUHERO.

VIII.Clauze de nerăspundere

8.1.Website-ul www.vacante-auhero.ro este un website cu conținut informativ. AUHERO nu își asumă nici o responsabilitate cu privire la corectitudinea și exactitatea acelor informații.

8.2.Datele și informațiile accesibile publicului pe acest website nu constituie recomandări, garanții, consultanță sau angajament din partea AUHERO.

8.3.Datorită dinamicității domeniului disponibilitatea ofertelor se modifică de la un moment la altul. De aceea ofertele sunt valabile în limita locurilor disponbile. Agenția AUHERO nu este responsabilă pentru eventualele neconcordanțe care pot apărea între informațiile privind tarifele și alte detalii din website și informațiile primite în agenție. În aceste cazuri vor avea prioritate, întotdeauna, informațiile primite în agenție.

8.4. AUHERO nu garantează în nici un fel, explicit sau implicit, realitatea, actualitatea și integralitatea datelor și informațiilor prezentate pe website. Eventualele neconcordanțe sau erori care pot apărea la un moment dat între conținutul website-ului și informațiile reale, inclusiv erori de tarife, nu implică nici o răspundere, de orice natură, pentru  AUHERO .

8.5. Imaginile și pozele prezentate pe website-ul www.vacante-auhero.ro au rol informativ. AUHERO nu-și asumă răspunderea pentru acuratețea acestora.

8.6.AUHERO nu este responsabilă pentru capacitatea și aptitudinile utilizatorului de a accesa ori utiliza website-ul și nici pentru rezultatele unor astfel de acțiuni. Utilizatorul garantează că are capacitatea cerută de lege pentru a accesa și utiliza acest website și/sau a contracta și/sau utiliza diferite servicii/pachete de servicii turistice și de asemenea garantează pentru  veridicitatea datelor furnizate.

8.7. În măsura maximă permisă de reglementările legale în vigoare, AUHERO nu va fi ținută răspunzatoare și nu își asumă nici o culpa și nu acceptă nici o responsabilitate față de nici o persoana/entitate pentru nici un fel de pierderi și/sau daune și/sau prejudicii, indiferent de natura acestora, care ar rezulta direct sau indirect din utilizarea informațiilor conținute în website-ul www.vacante-auhero.ro sau prin nerespectarea Termenilor și condițiilor de accesare și/sau utilizarea acestui website sau ca urmare a oricărei erori sau omisiuni. În măsura în care răspunderea AUHERO poate fi atrasă, întreaga răspundere a AUHERO va fi limitată (și nu va excede în nici o circumstanță) contravaloarea sumelor plătite de Utilizator către AUHERO pentru serviciile în legatură cu care se solicită pierderile, daunele, costurile și/sau cheltuielile; în măsura maximă permisă de reglementările legale în vigoare aceasta stabilește limita maximă a răspunderii AUHERO și orice alte răspunderi (inclusiv fără limitare răspunderi pentru daune și/sau pierderi indirecte și/sau consecvențiale) ale AUHERO sunt în mod expres excluse.

8.8.În măsura maximă permisă de reglementările legale în vigoare, AUHERO nu poate garanta că poate asigura tot timpul și în toate cazurile confidențialitatea comunicațiilor prin intermediul acestui website. Comunicațiile prin internet nu sunt sigure și de aceea AUHERO nu își asumă nici o culpa și nu acceptă nici o responsabilitate, de nici un fel, pentru conținutul, deplinătatea și exactitatea informațiilor conținute în comunicarea prin internet și nici pentru vreo pagubă, de orice fel, cauzata de viruși. De asemenea, AUHERO nu garantează ca website-ul nu poate fi afectat de viruși sau de alte acțiuni care pot genera defecțiuni sau alte pierderi și nu accepta nici o responsabilitate pentru acestea.

8.9.Suneți de acord să protejati și să asigurați www.vacante-auhero.ro și operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentantii săi de/și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (inclusiv fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune de către tine sau o terță persoană, în legătură cu utilizarea acestui Serviciu, sau orice alt aspect relaționat acestui Serviciu.

8.10.AUHERO acționează și ca agent intermediar pentru terți furnizori cum sunt: liniile aeriene, hoteluri, companii de închiriat mașini precum și alți Furnizori de Servicii Turistice. În măsura maximă permisă de reglementările legale în vigoare, AUHERO nu își asumă nici o responsabilitate pentru produsele și serviciile turistice oferite de Furnizori și nu garanteaza în nici un fel (fie explicit sau implicit) acuratețea sau calitatea produselor și a serviciilor reflectate pe acest website. De aceea, utilizatorul trebuie să verifice în toate cazurile înainte de a contracta sau utiliza diferite servicii că informațiile din conținutul de pe website sunt actuale și exacte.

8.11.Website-ul www.vacante-auhero.ro poate conține linkuri către diverse website-uri. Atunci când accesați aceste website-uri, vă aflați implicit în afara website-ului www.vacante-auhero.ro și aveti obligația de a respecta Termenii și condițiile de utilizare ale noilor website-uri accesate.

8.12.AUHERO își rezervă dreptul, la discreția sa, să limiteze sau să înceteze accesul total și/sau parțial la website și/sau la conținutul aflat pe website, fără preaviz sau alte obligații.

IX.Modificari în Termenii și condițiile de utilizare

9.1.AUHERO  își rezervă dreptul, pe bază unilaterală, să modifice, amendeze sau să actualizeze Termenii și condițiile de utilizare a website-ul www.vacante-auhero.ro în orice moment, fără a anunta în prealabil acest lucru în conținutul website-ului. Termenii și condițiile ca și modificările acestora intră în vigoare din momentul publicării pe acest website.Vă rugăm, deci, să recitiți Termenii și condițiile de utilizare de fiecare dată când accesați sau utilizați acest website. Utilizarea website-ului de către dumneavoastră, ulterior modificării acestor termeni, constituie acceptarea de către dumneavoastră a Termenilor și condițiilor modificate.

9.2.Aceste reguli sunt în conformitate cu legislația română în vigoare. Încălcarea prevederilor acestui document constituie o violare a drepturilor AUHERO și poate atrage răspunderea civilă, contravențională sau, după caz, penală a persoanei în culpă. Conflictele apărute în legătură cu termenii de utilizare ale website-ului vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești.

X.Dispoziții finale

10.1.Website-ul www.vacante-auhero.ro (inclusiv Termenii și condițiile de accesare și/sau utilizare a website-ului) va fi interpretat, i se va aplica și va fi guvernat de legea română, care este legea aplicabilă în cazul oricărei dispute care poate apărea în legatură cu prezentul website, excluzând posibilitatea referirii la conflictele de legi. În măsura maximă permisă de reglementările legale în vigoare, orice litigiu decurgând din sau în legatura cu acest website și/sau în legătură cu accesarea acestui website și/sau a oricărei pagini de pe website și/sau în legătură cu accesarea și/sau folosirea în orice mod a oricărei informații de pe website, indiferent de modalitatea de accesare și/sau folosire și/sau în legătură cu orice contractare și/sau utilizare a diferitelor servicii/pachete de servicii turistice se va soluționa de instanțele competente din aceeași structură administrativă cu sediul AUHERO din București care vor avea  jurisdicție exclusivă, excluzând posibilitatea referirii la conflictele de legi și utilizatorul acceptă accest lucru.

istanbul escorts
istanbul escort