• Datele personale prelucrate

Datele personale pe care le prelucram sunt, in principal, datele de identificare ale clientilor persoane fizice, datele demografice, de localizare sau orice (alte) date personale pe care le colectam direct de la clienti sau din alte surse (controlabile sau verificabile), atunci cand deveniti clientul nostru sau cand folositi serviciile noastre.

 • Scopurile in care prelucram datele personale
 1. Date colectate la crearea de cont
  Atunci când folosiți Serviciile noastre, procesăm anumite date cu caracter personal precum: nume, prenume, e-mail, număr de telefon, date legate de interacțiunea cu Administratorul Site-ului, informații standard de autentificare pe internet, tipul de browser și limba, timpii de acces și adresele site-urilor respective, informații legate de calitatea și utilizarea Site-ului.
  Furnizarea datelor personale către Administratorul Site-ului este voluntară. Cu toate acestea, în funcție de tipul de serviciu pe care doriți să îl utilizați, este posibil să vă oferim aceste servicii doar dacă ne furnizați anumite date cu caracter personal, de exemplu, vă putem procesa o rezervare/ comandă doar dacă colectăm date precum numele, datele de contact și/sau detalii livrare comandă.
 2. Atunci când dorești să efectuezi o rezervare, în calitate de turist
  Solicităm date precum nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, dată sosire/plecare, nr adulți/copii, adresa de domiciliu.
  Este posibil să nu faceți rezervarea de călători doar pentru dumneavoastră, de aceea vi se pot solicita informații despre alți oaspeți, ale căror date le furnizați ca parte a rezervării sau puteți face o rezervare în numele altcuiva. Utilizatorul este responsabil să se asigure că persoana sau persoanele ale căror informații le furnizează știu și acceptă modul în care Administratorul Site-ului utilizează informațiile lor.
  Prelucrarea datelor cu caracter personal este pentru executarea unui contract, adică pentru finalizarea și administrarea rezervăriilor Utilizatorilor de călătorie. În cazul în care datele personale solicitate nu sunt furnizate, Administratorul Site-ului nu poate finaliza rezervarea și nici nu putem oferi serviciile solicitate.

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când, de exemplu:

 • Cumpărați sau utilizați oricare dintre produsele și serviciile noastre;
 • Utilizați produse și servicii Auhero
 • Vă înregistrați pentru un anumit produs sau serviciu;
 • Ne contactați prin diverse canale, sau ne solicitați informații în legătură cu un produs sau serviciu;
 • Luați parte la o competiție, tragere la sorți sau studiu;
 • Vizitați sau navigați pe site-ul nostru
 • Ați acordat permisiunea altor societăți, cum ar fi partenerii noștri comerciali sau asociații noștri, precum și unor terți furnizori sau contractanți ai noștri, să facă schimb de informații cu noi cu privire la dvs.;
 • Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice;

Tipurile de informații pe care le putem avea sunt, dacă este cazul:

 • Numele, adresa, codul numeric personal și/sau seria și numărul de buletin, numărul dvs. de telefon fix și/sau mobil, data nașterii, sexul și adresa de e-mail;
 • Informații privind cardul dvs. de credit sau de debit, informații privind contul dvs. bancar și alte informații bancare – de exemplu, va trebui să ne dați aceste informații atunci când vă deschideți cont la noi. Vom colecta datele necesare pentru prelucrarea unei plăți ori de câte ori faceți o achiziție;
 • Contactul dvs. cu noi, cum ar fi o notă sau înregistrarea unui apel pe care l-ați făcut către unul dintre numerele noastre de contact, un serviciu de Chat, un e-mail sau o scrisoare transmise sau alte evidențe ale unui contact cu noi;
 • Informații cum ar fi datele plăților datorate sau primite, numerele de cont sau alte informații care sunt incluse în baza de date Auhero;
 • Preferințele dvs. pentru anumite produse, servicii și stil de viață atunci când ne spuneți care sunt acestea sau atunci când presupunem care sunt, în baza modului în care utilizați produsele și serviciile;
 • Pentru îmbunătățirea serviciilor oferite, convorbirea cu consultanții noștri ar putea fi înregistrată. Dacă sunteți de acord să autorizați înregistrarea, continuați apelul cu consultanții noștri. În cazul în care nu doriți acest lucru, vă rugăm să închideți apelul și să ne contactați prin celelalte mijloace de comunicare astfel cum sunt prezentate in prezentul document.

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

1. Pentru prestarea serviciului nostru

Prelucrarea comenzii dvs. și furnizarea produselor și serviciilor dorite

 • Pentru prelucrarea produselor și serviciilor pe care le-ați achiziționat de la noi, precum și pentru a vă ține la curent cu evoluția rezervărilor dvs.;
 • Pentru a vă furniza produsele sau serviciile relevante. Aceasta include alte servicii care nu sunt incluse în contractul cu dvs. , servicii care utilizează informații despre locația dvs., precum și pentru a vă contacta cu mesaje privind modificări ale produselor sau serviciilor.

Facturare și relații cu clienții

 • Pentru a vă factura pentru utilizarea produselor și serviciilor noastre;
 • Pentru a vă contacta în cazul în care datele de facturare pe care ni le-ați furnizat sunt pe cale să expire sau nu putem încasa plata;
 • Pentru a răspunde la orice întrebări sau preocupări pe care le puteți avea în legătură cu produsele sau serviciile noastre.

Mesaje privind serviciile

 • Vă vom contacta cu mesaje pentru a vă furniza informații la zi în legătură cu produsele și serviciile pe care le-ași rezervat sau solicitat de la noi, de exemplu, în legătură cu detaliile privind plecarea într-o excursie

Auhero utilizează date cu caracter personal cum ar fi numele dvs., adresa de e-mail, parola, numărul de telefon mobil și istoricul achiziționărilor pentru a putea face cele menționate mai sus. Auhero creează rapoarte de management agregate și statistice din aceste informații care nu vă identifică în mod individual. De asemenea, Auhero poate prelua aceste date cu caracter personal și le poate anonimiza pentru a realiza o analiză mai aprofundată a serviciilor noastre. Aceasta contribuie la dezvoltarea serviciilor oferite clienților de noi fără a identifica utilizatorii într-un mod individual.

2. Pentru îmbunătățirea serviciilor pe care vi le oferim

Îmbunătățiri și inovații privind produsele și serviciile noastre

 • Colectăm informații anonime, fără elemente de identificare sau agregate în scopul îmbunătățirii serviciilor pe care le oferim tuturor. Niciuna dintre aceste date analitice nu poate duce la identificarea dvs.

3. Prevenirea fraudelor și securitate

 • Vom prelucra datele cu privire la traficul dvs. în scopuri de protecție anti-fraudă și detectare a fraudelor, pentru recuperarea datoriilor sau a-i detecta pe cei care nu au achitat contravaloarea serviciilor.

Modalitatea în care facem schimb de date cu caracter personal

Dacă este cazul, facem schimb de informații referitoare la dvs. cu:

 • Parteneri sau agenți implicați în livrarea produselor și serviciilor pe care le-ați comandat sau utilizat;
 • Societăți contractate să presteze servicii pentru sau în numele Auhero;
 • Referințe privind creditul, agenții de prevenire a fraudelor sau de acordare de punctaje pentru întreprinderi sau alte agenții de acordare de punctaje pentru credit; De exemplu, în cazul încălcării obligațiilor stipulate în contract în legătură cu durata contractului, plăți sau utilizarea inadecvată a produselor și serviciilor, vom putea să raportăm aceste încălcări către alte agenții de prevenire a fraudelor sau de profilare financiară
 • Agenții de colectare a datoriilor sau alte organizații de recuperare a datoriilor;
 • Furnizorii de registre ale turiștilor, dacă nu v-ați exprimat opțiunea de a nu fi înscris în aceste registre;
 • Agenții de aplicare a legii, organe guvernamentale, organizații de reglementare, instanțe sau alte autorități publice dacă avem această obligație legală sau suntem autorizați prin lege;
 • O terță parte sau un organ, atunci când dezvăluirea respectivă este necesară pentru îndeplinirea oricărei legi aplicabile sau a altei cerințe legale sau de reglementare;
 • Terțe părți pentru promoții comune cu acea terță parte. Acestea vor răspunde pentru conformarea lor cu legile aplicabile privind protecția datelor;
  • Organizații partenere pe care le-am ales cu atenție pentru a vă putea contacta în legătură cu produsele și serviciile lor (care pot include sau nu produse și servicii Auhero);
 • Alte terțe părți, atunci când le-ați dat acordul pentru dezvăluire în scopuri de autentificare și prevenire a fraudelor.

Managementul fraudelor și aplicarea legii

 • Vom dezvălui informații dacă acest lucru este justificat în scopul de a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile sau proprietatea, sau a proteja interesele clienților noștri.
 • De asemenea, este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile dvs. pentru a ne conforma obligației legale de a răspunde la cererile legale ale autorităților. Datele dvs. cu caracter personal vor fi comunicate doar atunci când considerăm, cu bună credință, că avem obligația de a face acest lucru în conformitate cu legea și în baza unei evaluări exhaustive a tuturor cerințelor legale.
Terțele părți cu care lucrăm

Dacă ați achiziționat produse și servicii Auhero utilizând o terță parte sau o organizație parteneră, de multe ori trebuie să facem schimb de informații cu acestea ca parte a acțiunii de administrare a acelei relații și a contului dvs. – de exemplu, pentru identificarea comenzii dvs. și pentru a face plata către aceste terțe părți sau organizații.

Dacă am încheiat un contract cu un prestator de servicii sau contractant pentru a ne presta servicii sau a presta un serviciu în numele nostru, iar aceștia pot avea acces la datele dvs. cu caracter personal, nu îi autorizăm să utilizeze sau să dezvăluie datele dvs. cu caracter personal decât în legătură cu prestarea serviciilor lor.

Durata de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal

Vom stoca informațiile dvs. atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar.

Cu excepția situației în care legea prevede altfel, de regulă vom prelucra datele Dvs. pe perioada existenței unui contract între Dvs. și Auhero , plus o perioadă de trei ani de la încetarea acestuia.

Drepturile clientilor si modalitatile de exercitare a acestora

Pe langa drepturile dvs. existente (de care deja beneficiati in baza Constitutiei Romaniei si a legislatiei subsecvente), va informa ca, de la data aplicarii GDPR, beneficiati de drepturi specifice suplimentare, in ce priveste protectia datelor cu caracter personal, asa cum sunt acestea enumerate mai jos:

 • 1) Dreptul la informare– puteti solicita informatii, privind activitatile noastre de prelucrare a datelor dvs. personale

Acest drept include urmatoarele:

 • (a) dreptul de acces la datele prelucrate;
 • (b) dreptul de a fi informati cu privire la:
  • (i) scopurile prelucrarii,
  • (ii) categoriile de date personale prelucrate,
  • (iii) persoanele fizice vizate,
  • (iv) destinatarii sau categoriile de destinatari,
  • (v) perioada de stocare preconizata sau fixa,
  • (vi) sursa acestor date, precum si, acolo unde este cazul,
  • (vii) existenta unui proces de prelucrare si decizional automat;
 • 2) Dreptul la rectificarea datelor– va puteti rectifica sau modifica datele personale inexacte sau le puteti completa;
 • 3) Dreptul la stergerea datelor(„dreptul de a fi uitat„) – puteti solicita si obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora de catre noi nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
 • 4) Dreptul la restrictionarea prelucrarii– ne puteti solicita restrictionarea prelucrarii, in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
 • 5) Dreptul de opozitie(la prelucrarea datelor) – puteti sa va opuneti, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;
 • 6) Dreptul la portabilitatea datelor– puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care sa poate fi citit, in mod automat, sau ne puteti solicita ca respectivele date sa i le transmitem unui alt operator;
 • 7) Dreptul de a depune plangere– puteti depune plangere, la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu privire la modalitatea noastra de prelucrare a datelor dvs. personale;
 • 8) Dreptul de retragere a consimtamantului– in cazurile in care prelucrarea noastra se intemeiaza pe consimtamantul dvs., vi-l puteti retrage, oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte, doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;

Precizam ca in cazul exercitarii dreptului de retragere a consimtamantului (in cazul in care prelucrarea noastre se intemeiaza pe consimtamantul dvs.), vom opera imediat in sistemele noastre optiunea dvs. (de retragere a consimtamantului), insa, din motive tehnice si operationale, retragerea consimtamantului isi va produce efectele, in termen de maximum […] zile de la data primirii cererii dvs. de retragere.

 • 9) Drepturi suplimentareaferente deciziilor automate: ne puteti cere si obtine interventia umana, cu privire la respectiva prelucrare, va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si ne puteti contesta decizia.

Va puteti exercita, foarte usor si facil, oricare din aceste drepturi (in mod individual sau cumulat, de la caz la caz), prin simpla transmitere a unei solicitari la  prin e-mail, la adresa: info@authentic-romania.com ori telefonic la numarul: 0765 236 826 

CE SUNT COOKIE-URILE?

Un cookie este un fisier-text de mici dimensiuni pe care un site il salveaza pe calculatorul sau dispozitivul dumneavoastra mobil atunci cand vizitati site-ul. Cookie-urile sunt larg utilizate pentru a face site-urile functionale sau pentru ca acestea sa functioneze mai eficient, precum si pentru a furniza informatii detinatorilor site-ului.

CUM UTILIZAM COOKIE-URILE?

Site-ul Auhero utilizeaza Google Analytics, un serviciu de analiza web furnizat de Google, Inc. („Google”) care contribuie la analizarea utilizarii site-ului. In acest scop, Google Analytics utilizeaza „cookie-uri”, care sunt fisiere-text plasate in calculatorul dumneavoastra.

Informatiile generate de cookie-uri cu privire la modul in care este utilizat site-ul – informatii standard de jurnal de utilizare a internetului (inclusiv adresa dumneavoastra IP) si informatii privind comportamentul vizitatorului intr-o forma anonima – sunt transmise catre Google si stocate de aceasta, inclusiv pe servere din Statele Unite. Inainte de a fi transmisa catre Google, adresa dvs. IP este anonimizata.

In conformitate cu certificarea sa legata de „scutul de confidentialitate” (Privacy Shield), Google declara ca respecta cadrul UE-SUA privind scutul de confidentialitate. Google poate transfera informatiile colectate de Google Analytics catre o terta parte atunci cand legislatia impune acest lucru sau atunci cand respectiva terta parte prelucreaza informatiile in numele Google.
In conformitate cu conditiile de utilizare ale Google Analytics, Google nu va asocia adresa IP a utilizatorilor cu niciun fel de alte date detinute de Google.
Puteti refuza utilizarea cookie-urilor Google Analytics descarcand si instaland Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

• Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Site-ul Auhero utilizeaza Facebook Pixel, un serviciu de analiza web furnizat de Facebook care contribuie la analizarea utilizarii site-ului. In acest scop, Pacebook Pixel utilizeaza „cookie-uri”, care sunt fisiere-text plasate in calculatorul dumneavoastra.

Informatiile generate de cookie-uri cu privire la modul in care este utilizat site-ul – informatii standard de jurnal de utilizare a internetului (inclusiv adresa dumneavoastra IP) si informatii privind comportamentul vizitatorului intr-o forma anonima – sunt transmise catre Facebook si stocate de aceasta, inclusiv pe servere din Statele Unite. Inainte de a fi transmisa catre Facebook, adresa dvs. IP este anonimizata.

In conformitate cu certificarea sa legata de „scutul de confidentialitate” (Privacy Shield), Facebook declara ca respecta cadrul UE-SUA privind scutul de confidentialitate. Facebook poate transfera informatiile colectate de Facebook Pixel catre o terta parte atunci cand legislatia impune acest lucru sau atunci cand respectiva terta parte prelucreaza informatiile in numele Facebook.
In conformitate cu conditiile de utilizare ale Facebook Pixel, Facebook nu va asocia adresa IP a utilizatorilor cu niciun fel de alte date detinute de Facebook.

Un alt serviciu care foloseste cookie-uri este cel de Live Chat. Daca doresti sa iei legatura cu noi prin Live Chat, serviciul va utiliza un cookie pentru te identifica dupa nume, email si adresa IP.

CUM POT FI CONTROLATE COOKIE-URILE

Puteti controla si/sau sterge cookie-uri dupa cum doriti. Puteti sterge toate cookie-urile care sunt deja pe calculatorul dumneavoastra si puteti configura majoritatea browserelor sa impiedice plasarea acestora.

• Totul despre cookies

GESTIONAREA COOKIE-URILOR IN BROWSERUL DUMNEAVOASTRA

Majoritatea browserelor va permit:
• sa vedeti ce cookie-uri aveti si sa le stergeti in mod individual
• sa blocati cookie-uri ale unor terte parti
• sa blocati cookie-uri ale anumitor site-uri
• sa blocati setarea tuturor cookie-urilor
• sa stergeti toate cookie-urile atunci cand inchideti browserul

Daca optati pentru stergerea cookie-urilor, trebuie sa aveti in vedere ca eventualele preferinte se vor pierde. De asemenea, daca blocati cookie-urile complet, numeroase site-uri (inclusiv al nostru) nu vor functiona in mod adecvat. Din aceste motive, nu va recomandam sa blocati complet cookie-urile atunci cand utilizati site-ul Auhero.

De asemenea, ne puteti suna oricand si puteti cere mai multe detalii, utilizand oricare dintre datele de contact mentionate mai sus.

istanbul escorts
istanbul escort